Республика Тыва

Республика Тыва входит в Сибирский федеральный округ. В регионе Республике Тыве 171 различных по размеру населенных пункта. В Республике Тыве на 168604 квадратном километре живет 315637 людей и наблюдается убыль . Центральный город Кызыл.
Природные объекты (11)
Госучреждений (10)

Большой город

 1. Кызыл (центральный город региона)

Город

 1. Ак-Довурак
 2. Каа-Хем
 3. Кызыл-Мажалык
 4. Мугур-Аксы
 5. Сарыг-Сеп
 6. Туран
 7. Хову-Аксы
 8. Чадан
 9. Шагонар

Поселок

 1. Адыр-Кежиг
 2. Ак-Даш
 3. Ак-Дуруг
 4. Аксы-Барлык
 5. Ак-Тал
 6. Ак-Чыраа
 7. Ак-Эрик
 8. Алдан-Маадыр
 9. Арыг-Бажы
 10. Арыг-Узуу
 11. Арыскан
 12. Аянгаты
 13. Бажын-Алаак
 14. Бай-Даг
 15. Бай-Тал
 16. Бай-Хаак
 17. Балгазын
 18. Барлык
 19. Баян-Кол
 20. Баян-Тала
 21. Бельдир-Арыг
 22. Берт-Даг
 23. Бижиктиг-Хая
 24. Бора-Тайга
 25. Бора-Шай
 26. Бояровка
 27. Булун-Бажы
 28. Булун-Терек
 29. Бурен-Бай-Хаак
 30. Бурен-Хем
 31. Владимировка
 32. Дерзиг-Аксы
 33. Дон-Терезин
 34. Дружба
 35. Дурген
 36. Дус-Даг
 37. Ий
 38. Ийи-Тал
 39. Ийме
 40. Ильинка
 41. Ишкин
 42. Иштии-Хем
 43. Кара-Хаак
 44. Кара-Холь
 45. Кара-Чыраа
 46. Качык
 47. Кок-Хаак
 48. Кочетово
 49. Кунгуртуг
 50. Кундус-Туг
 51. Кызыл-Арыг
 52. Кызыл-Даг
 53. Кызыл-Тайга
 54. Кызыл-Хая
 55. Межегей
 56. Морен
 57. Найырал
 58. Нарын
 59. О-Шынаа
 60. Саглы
 61. Сайлыг
 62. Салдам
 63. Самагалтай
 64. Сесерлиг
 65. Сизим
 66. Сой
 67. Солчур
 68. Сосновка
 69. Суг-Аксы
 70. Суг-Бажы
 71. Сукпак
 72. Суш
 73. Теве-Хая
 74. Терлиг-Хая
 75. Тоора-Хем
 76. Торгалыг
 77. Тээли
 78. Успенка
 79. Усть-Бурен
 80. Усть-Элегест
 81. Уюк
 82. Хадын
 83. Хайыракан
 84. Хайыракан
 85. Хандагайты
 86. Хемчик
 87. Холчук
 88. Холь-Оожу
 89. Хонделен
 90. Хондергей
 91. Хорум-Даг
 92. Хут
 93. Целинное
 94. Чаа-Суур
 95. Чаа-Холь
 96. Чал-Кежиг
 97. Черби
 98. Чодураа
 99. Чыраа-Бажы
 100. Чыргакы
 101. Шамбалыг
 102. Шанчы
 103. Шекпээр
 104. Шеми
 105. Шуй
 106. Шуурмак
 107. Ырбан
 108. Эйлиг-Хем
 109. Элегест
 110. Эрги-Барлык
 111. Эрзин
 112. Ээрбек

Деревня

 1. Arts Suuriin Boomt
 2. Tes-Shar Suuri
 3. Авыйган
 4. Ак-Суг
 5. Бай-Соот
 6. Баянколь
 7. Белдир
 8. Белдир-Чазы
 9. Бельбей
 10. Вавиловский затон
 11. Деспен
 12. Кара-Бельдыр
 13. Кара-Тал
 14. Катазы
 15. Каък
 16. Кирсарай
 17. Краснояровка
 18. Красный Яр
 19. Куран
 20. Кыбыг-Ада
 21. Кызыл-Таштыг
 22. Ленинка
 23. Марачевка
 24. Оттук-Даш
 25. Оттук-Даш
 26. Севи
 27. Сыстыг-Хем
 28. Тал
 29. Тардан
 30. Тарыс
 31. Тастыг
 32. Тоолайлыг
 33. Ужеп
 34. Улуг-Танзек
 35. Усть-Оттук-Даш
 36. Усть-Сизим
 37. Усть-Ужеп
 38. Усть-Хадын
 39. Уш-Белдир
 40. Хурэ
 41. Чазылары
 42. Чиргаланды
 43. Шивилиг
 44. Шуй
 45. Элдиг-Хем
 46. Эми
 47. Эржей
 48. Ээр-Хавак

Хутор

  Дачный или коттеджный поселок

   suburb

    quarter

     neighbourhood

     1. Мерген